Podsumowanie działalności

Szanowni Państwo,

przed czterema laty zaufali mi Państwo oddając na mnie swój głos w wyborach do Sejmu RP. Czuję się zobowiązany przedstawić podsumowanie mojej pracy i podejmowanych przeze mnie inicjatyw podczas mijającej kadencji Parlamentu RP.

Powierzony mandat poselski sprawowałem sumiennie, pojmując pracę w parlamencie jako służbę publiczną na rzecz kraju, regionu, a także miasta. Podstawowa zasada uczciwości i wiarygodności towarzyszyła mi we wszelkich działaniach m.in. w komisjach i zespołach parlamentarnych, stałych delegacjach i grupach bilateralnych oraz w działaniach w sferze dyplomacji parlamentarnej. Jako aktywny wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Gabinecie Cieni skupiałem uwagę na działaniach rządu szczególnie w tej dziedzinie.

W ciągu minionych czterech lat złożyłem niemal trzysta interpelacji i zapytań do Prezesa Rady Ministrów oraz podległych mu ministrów, dotyczących m.in. pilnych spraw gospodarczych, inicjatyw i problemów społecznych oraz ustaleń międzynarodowych. Zabiegałem także o sprawy lokalne, interweniowałem w wymagających wsparcia sprawach mieszkańców, którzy zgłaszali się do Biura Interwencji Obywatelskich działającego przy moim biurze poselskim w Szczecinie.

Rozmowy i spotkania z wyborcami, mieszkańcami Szczecina i regionu były dla mnie zawsze ważnym punktem odniesienia w mojej pracy. Dziękuję Państwu za współpracę, możliwość bezpośredniego kontaktu oraz wiele ważnych i zawsze przyjemnych dla mnie spotkań. Moje biuro poselskie w Szczecinie oraz filia w Łobzie zawsze są dla Państwa otwarte.

Z wyrazami szacunku
Norbert Obrycki

Zobacz podsumowanie (PDF)

Podziel sięShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn