Norbert Obrycki

Jestem rodowitym szczecinianinem. Tu kończyłam SP 53 i LO 1. Jestem też absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego filologii gremańskiej na Wydziale Humanistycznym oraz absolwentem studiów podyplomowych Integracji Europejskiej w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie. Byłem stypendystą uniwersytetu; w Greifswaldzie, w Wiedniu oraz Uniwersytetu Humboldtów w  Berlinie. Odbyłem staże naukowe i zawodowe m.in. w niemieckim parlamencie Bundestagu i Ambasadzie RP w Berlinie oraz jako stypendysta US Department w ramach International Visitors Leadership Program w USA.

W latach 1998–2006 pracowałem jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego – biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Od 2004 do 2006 r. byłem lektorem języka niemieckiego w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. W tym samym czasie pełniłem funkcję dyrektora biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Eureregionu Pomerania. Realizowałem liczne projekty polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej oraz organizowałem dziesiątki spotkań w ramach Polsko- Niemieckiego Funduszu Współpracy Młodzieży, m. in. przygraniczne festiwale młodzieży oraz spotkania artystów i organizacji pozarządowych. Wspierałem zawiązywanie partnerstwa pomiędzy polskimi i niemieckimi gminami, a także inwestorów z obu stron granicy podejmujących współpracę gospodarczą.

Moje zaangażowanie społeczne i polityczne rozpoczęło się w 2006 roku wraz z wyborem na radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Jako radny byłem przewodniczącym klubu radnych PO i przewodniczącym komisji Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju. Mandat sprawowałem do 2011 roku.
Od 2006 do 2008 r. pełniłem funkcję marszałka województwa. W tym czasie byłem m.in. przewodniczącym Konwentu Marszałków RP.

Jako Senator RP VIII kadencji Senatu RP (2011 – 2015) pracowałam w komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych, oraz w senackich zespołach Energii Odnawialnej, Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa, Wymiany Gospodarczej z Zagranicą. Byłem Sekretarzem Senatu RP, m.in. w trakcie jednego ze Zgromadzeń Narodowych.

Obecnie sprawuję mandat posła VIII kadencji Sejmu RP z okręgu wyborczego nr 41- szczecińskiego. Jestem członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  Pracuję w wielu zespołach parlamentarnych i uczestniczę w pracach czterech grup bilateralnych; Polsko – Irańskiej, Polsko – Szwajcarskiej, Polsko – Ukraińskiej oraz Polsko-Niemieckiej.

Działając w opozycji parlamentarnej Platforma Obywatelska stworzyła Gabinet Cieni recenzujący działania rządu i przygotowujący własne rozwiązania ustawowe. Pełnię w nim funkcję recenzenta Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Poza pracą parlamentarną staram się popularyzować sport, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. W latach 2013-2017 byłem prezesem Zachodniopomorskiej Federacji Sportu. Sam chętnie pływam, jeżdżę na rowerze i nartach.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem Joanny i ojcem Michaliny (14) i Aleksandra (9).

Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną w każdej sprawie wymagającej interwencji poselskiej.

Podziel sięShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn